BADANIA PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE / Regulacje prawne

REGULACJE PRAWNE

Badań psychologicznych


Nasza pracownia wykonuje badania osób pracujących na stanowiskach
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Badania te regulują wymienione poniżej przepisy prawne.

 • Ustawa o Ruchu Drogowym
 • Ustawa o Transporcie Drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Wytyczne dotyczące badań profilaktycznych kierowców Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy
 • Ustawa o kierujących pojazdami
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. Dz.U.Nr. 275, poz. 1628 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 Dz.U.Nr. 62, poz. 287 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia Dz.U. z 2014r. poz. 1099 oraz z 2015r. poz. 1505.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji Dz.U. z 2012r. poz. 576, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.