BADANIA PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE / Badania psychologiczne

BADANIA PSYCHOLOGICZNE


Przeprowadzamy badania psychologiczne dla osób pracujących na wszystkich stanowiskach pracy
wymagających badań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
Oferujemy Państwu badania dla osób pracujących jako:

 • Kierowcy wszystkich kategorii
 • Osoby kierujące samochodem służbowym (przedstawiciele handlowi itp.)
 • Kierujący samochodem uprzywilejowanym
 • Przewożący wartości pieniężne
 • Kierowcy rajdowi
 • Instruktorzy nauki jazdy
 • Egzaminatorzy nauki jazdy
 • Kierowcy skierowani na wniosek lekarza, Policji, Prezydenta Miasta, Starostę za przekroczoną ilość punktów karnych, kierujących w stanie nietrzeźwym, sprawców i uczestników wypadków, starających się o przywrócenie prawa jazdy
 • Kandydatów na egzaminatorów nauki jazdy, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na kierowców
 • Osoby kierujące tramwajem i starające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • Widzenie zmierzchowe i badanie na olśnienie
 • Widzenie stereoskopowe
 • Operatorzy sprzętu budowlanego, ciężkiego, wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu
 • Górnicy
 • Kolejarze
 • Pracujący na wysokości
 • Strzałowi
 • Myśliwi
 • Posiadający broń
 • Sędziowie
 • Prokuratorzy
 • Asesorzy
 • Komornicy
 • Ochroniarze
 • Detektywi
 • Osoby posługujące się bronią sportową
 • Zawody związane z pracą z dzikimi zwierzętami, polarnicy itp.
 • Pracujący przy produkcji na rzecz wojska i policji
 • Starający się o odszkodowanie