BADANIA PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE / Diagnostyka psychologiczna

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA


Oferujemy diagnostykę psychologiczną dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin i małżeństw.
Pomagamy osobom cierpiącym z powodu:

 • Organicznych zaburzeń psychicznych (np. ocena deficytu funkcji poznawczych i intelektu)
 • Schizofrenii, zespołów urojeniowych i innych zaburzeń psychotycznych
 • Zaburzeń nastroju, zespołów lękowych
 • Zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (np. uporczywe bóle psychogenne)
 • Chorób psychosomatycznych
 • Zaburzeń związanych z alkoholizmem i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Zaburzeń osobowości i zachowania
 • Stanów presuicydalnych i prób samobójczych
 • Zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (np.: zaburzenia jedzenia, zachowania), dyslekcja, dysgrafia, dysortografia i inne
 • Zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • Żałoby, śmierci